MAJLIS DAERAH BALING

Majlis Daerah Baling ingin mempelawa warga Malaysia untuk menyewa sebuah premis milik Majlis                 Daerah Baling seperti yang dinyatakan dibawah :

Perihal PremisJenis PerkhidmatanLokasi
  Tapak Titian Ilham Baling berserta 9 unit kiosk  Makanan Dan Minuman  Baling
  • Borang sewaan premis boleh diperolehi mulai 19 April 2022 hingga 25 April 2022 di Kaunter Sewa Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Baling.
  • Pihak Tuan / Puan hendaklah mengemukakan kadar tawaran sewaan premis berkenaan dan kesemua tawaran akan diangkat untuk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Sewaan Majlis Daerah Baling
  • Borang sewaan premis yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke Kaunter Sewa selewat-lewatnya sebelum atau pada 25 April 2022, jam 5.00 petang yang beralamat di :

Bahagian Sewaan

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Majlis Daerah Baling

09100 Baling

KEDAH DARUL AMAN

  • Jika terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi talian 04-4701800 (samb. ke Bahagian Sewaan –                   Encik Redho atau Puan Latifah)

Tarikh :    19 April 2022                                                            ……………………………

Setiausaha Majlis Daerah Baling    

https://pbt.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2022/04/SKM_458e22041909220.pdf

 

MalayEnglishArabicChinese (Simplified)
Skip to content