BIL.AKTA INDUK YANG DIGUNAPAKAITARIKH KUATKUASA
1.Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)01 Januari 1974
2.Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)15 Disember 1976
3.Akta Perancangan Bandar & Desa 1976 (Akta 172)01 Januari 1985
4.Akta Makanan 1983 (Akta 281)01 Oktober 1985
5.Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)01 Januari 1987