STATISTIK e-PERKHIDMATAN UNTUK ORANG AWAM DALAM TALIAN
TAHUN 2019

e-PERKHIDMATAN UNTUK ORANG AWAM
STATISTIK PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN
NAMA PERKHIDMATAN ONLINE
KETERANGAN
BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
eBayaran
Bayaran yang di buat secara atas talian melalui bank-bank yang berkenaan
5017
4145
2471
2576
1255
766
4088
4227
 
 
 
 
Hasil Online
Bayaran yang di buat secara atas talian melalui FPX
209
176
81
67
61
62
107
162
 
 
 
 
OSC Online
Membuat dan memproses permohonan untuk projek-projek kawalan PBT
73
69
68
93
68
55
78
91
 
 
 
 
Sistem eAduan
Aduan orang awam  kepada MPSPK melalui atas talian
517
403
503
507
446
505
663
583
 
 
 
 
Sistem eKlinik
Merekod transaksi perubatan kakitangan MPSPK di panel klinik
 
 
 
 
Sistem ePerjawatan
Permohonan jawatan yang dibuka untuk pengambilan pekerja baru di MPSPK
793
5
3
 
 
 
 
Sistem Semakan Kompaun Online
Semakan kompaun kesalahan lalu lintas
3286
2449
3032
3406
2675
2084
2933
2930