UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIWARTAKAN OLEH PIHAK BERKUASA NEGERI KEDAH

 • Undang-Undang Kecil (Taman) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983

 • Undang-Undang Kecil Iklan (Penguasa-Penguasa Tempatan) Negeri Kedah 1982

 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah 1983

 • Undang-Undang Kecil Penjaja (Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah 1983

 

UNDANG-UNDANG KECIL MPSPK

 • Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Sungai Petani (Kelakuan dan Tatatertib) 1995

 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1996

 • Undang-Undang Kecil Kawalan dan Pengawasan Rumah-Rumah Tumpangan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Larangan Merokok Dalam Panggung  (Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda) 1980

 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 133)

 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 171)

 • Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Rumah Urut (Majlis Daerah Kuala Muda) 1991

 • Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995