KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI & E-MEL UNTUK MENERIMA BIL CUKAI TAKSIRAN SECARA DIGITAL.

Sudahkan anda mengemaskini maklumat cukai taksiran? Terdapat 2 kaedah bagi mengemaskini maklumat cukai taksiran anda.

  1. Anda boleh mengisi borang kemaskini yang terdapat di semua kaunter urusan Pejabat Majlis Bandaraya Alor Setar.
 
CONTOH BORANG:

2. Anda digalakkan mengemaskini maklumat  secara atas talian dengan cara:

CONTOH BORANG SECARA ATAS TALIAN:

Dengan mengemaskini maklumat e-mail, anda akan menerima notifikasi berkenaan maklumat cukai taksiran secara digital.

Skip to content