Mula dijual : 15 November 2021 hingga 21 November 2021

Tarikh Tutup : 22 November 2021 Jam 12.00 Tengah Hari

Bermula 1 November 2021 Pembekal Bekalan/ Perkhidmatan/ Kontraktor dikehendaki mendaftar

pendaftaran menggunakan borang yang dilampirkan untuk keterangan lanjut sila berhubung dengan Unit Perolehan Majlis

Perbandaran Kubang Pasu.

BORANG PENDAFTARAN KONTRAKTOR

Skip to content