MAJLIS DAERAH BALING

KENYATAAN TAWARAN

  1. Sebut harga adalah dipelawa daripada Pembekal-Pembekal tempatan  yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih sah tempohnya dan berdaftar dengan Majlis Daerah Baling  dibenarkan membuat tawaran bagi perkhidmatan/bekalan serta syarat-syarat seperti berikut :-
BIL.BUTIR-BUTIR TAWARANTARIKH BUKATARIKH TUTUPSYARAT PENDAFTARAN
  1.Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bersenjata Api Bagi ‘Cash In Transit’ (CIT) Dan Simpan Malam (Vaulting) Kepada Majlis Daerah Baling. MDB/SH/10/2021(PK) 19 DIS 2021       27 DIS 2021  i) Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) 220801 (KAWALAN KESELAMATAN) ii) Sijil SSM
  • Naskah Meja Tawaran akan dipamerkan mulai 19 Disember 2021 hingga 27 Disember 2021 semasa waktu kaunter beroperasi seperti berikut :-
  • Ahad – Rabu     : 8.00 Pagi – 4.30 Petang ( Rehat 1.00 petang – 2.00 petang)
  • Khamis             : 8.00 Pagi – 1.00 Petang
  • Dokumen Tawaran Sebut Harga boleh diperolehi mulai 19 Disember 2021 hingga  26 Disember 2021 di Kaunter Hasil , Jabatan Perbendaharaan , Majlis Daerah Baling dengan mengemukakan bayaran dokumentasi sebanyak RM 30.00 (tidak kembalikan) dalam bentuk wang tunai. Pembekal hendaklah menghantar dokumen sebut harga menggunakan sampul surat berlakri.
  • Naskah Tawaran hanya dikeluarkan kepada pembekal yang sah sahaja. Untuk maksud ini pembekal hendaklah  membawa surat pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia serta mempunyai kod bidang berkaitan, Sijil SSM , penyata bank syarikat dan pembekal juga perlu berdaftar dengan Majlis Daerah Baling.
  • Naskah Tawaran mestilah di masukkan ke dalam satu sampul surat berlakri yang ditanda no. sebut harga dan tajuk perkhidmatan/bekalan.
  • Naskah Tawaran yang diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran sebut harga sebelum/pada dan tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada 27 Disember 2021 di :

                                    PETI TAWARAN SEBUT HARGA,                                 

                                    MAJLIS DAERAH BALING,

                                    09100 BALING ,

Yang Dipertua, Majlis Daerah Baling, Kedah Darul Aman.    

                                    KEDAH DARUL AMAN.

MalayEnglishArabicChinese (Simplified)
Skip to content