Makluman kepada Peniaga Kecil/ Penjaja dalam kawasan Kulim, satu ‘program perkongsian bayaran atas talian’ akan diadakan bagi tujuan memperkenalkan kaedah penggunaan bayaran atas talian kepada peniaga kecil . Jangan lepaskan peluang ini .Tuan/puan boleh menyertai program ini melalui pautan dibawah.

Tarikh: 10.02.2022 (Khamis)
Masa: 9.00 Pagi – 11.00 Pagi
Tempat/ platform: Aplikasi Microsoft Teams Meeting (Atas Talian) sebagaimana pautan (Tekan Link) di bawah:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M5N2ZhN2EtNmM2ZS00ODdmLTg1OTEtYmRhMTJkYjZkMDYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eac3489e-6b4b-49a4-9f92-f3bc7d656aa5%22%2c%22Oid%22%3a%22483a27aa-e359-4160-842f-4e1642c4041a%22%7d

Semoga inisiatif ini dapat memberi manfaat kepada tuan/ puan untuk memangkin ekonomi Peniaga Kecil/ Penjaja di Daerah Kulim.

*terhad 200 orang sahaja 1 sesi

Skip to content