PERLAKSANAAN URUSAN PEMBAYARAN MELALUI PLATFORM PBTPAY BAGI SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE

Untuk makluman semua, PBTPAY adalah satu sistem pembayaran secara atas talian yang dibangunkan oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan (KPKT). Objektifnya adalah untuk menyeragamkan semua jenis urusan pembayaran di MAJLIS di bawah satu platform yang bersepadu tanpa menggunakan pembayaran tunai di kaunter. Sehubungan dengan itu, bagi menjayakan program tersebut UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) Majlis Daerah Yan akan menggunakan sepenuhnya penggunaan pembayaran melalui PBTPAY bagi urusan semua bayaran bermula 1 Februari 2022.

Kerjasama daripada semua pihak dalam menjayakan program ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Skip to content