KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF
 
Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Bandar Baharu (MDBB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri (CIDB).
 
Dokumen sebutharga akan mula dijual pada 23 Februari 2022 (Rabu) hingga 02 Mac 2022 (Rabu) bermula 9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari.
 
Dokumen sebutharga yang telah lengkap perlu dihantar dan dimasukkan dalam peti tawaran sebutharga selewatnya jam 12.00 tengah hari 02 Mac 2022 (Rabu).
 
Maklumat lanjut adalah seperti di lampiran disertakan.
 
Sekian, harap maklum.
Skip to content