MAJLIS DAERAH BALING

KENYATAAN TAWARAN

  1. Sebut harga adalah dipelawa daripada Pembekal-Pembekal tempatan  yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih sah tempohnya dan berdaftar dengan Majlis Daerah Baling dibenarkan membuat tawaran bagi perkhidmatan/bekalan serta syarat-syarat seperti berikut :-
BIL.BUTIR-BUTIR TAWARANSYARAT PENDAFTARANHARGA DOKUMENTARIKH JUALANTARIKH TUTUP
  1.  Sebut Harga Perkhidmatan Dobi Di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong dan Rumah Rehat Majlis Daerah Baling   MDB/SH/02/2022(PK)    i) Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) 222302 (Perkhidmatan Domestik- Dobi)   ii) Bertaraf Bumiputera   ii) Sijil SSM                    RM 30                22 Mac 2022   hingga   29 Mac 2022            30 Mac 2022
  2.  Sebut Harga Membekal Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Kepada Majlis Daerah Baling   MDB/SH/03/2022(PK)  i) Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) 220801 (Kawalan Keselamatan)   ii) Sijil SSM  
  • Naskah Meja Tawaran akan dipamerkan mulai 22 Mac 2022 hingga 30 Mac 2022 semasa waktu kaunter beroperasi seperti berikut :-
  • Ahad – Rabu  : 8.00 Pagi – 4.30 Petang ( Rehat 1.00 petang – 2.00 petang)
  • Khamis            : 8.00 Pagi – 1.00 Petang
  • Dokumen Tawaran Sebut Harga boleh diperolehi mulai 22 Mac 2022 hingga 29 Mac 2022 di Kaunter Hasil , Jabatan Perbendaharaan , Majlis Daerah Baling dengan mengemukakan bayaran dokumentasi sebanyak RM 30.00 (tidak kembalikan) dalam bentuk wang tunai. Pembekal hendaklah menghantar dokumen sebut harga menggunakan sampul surat berlakri.
  • Naskah Tawaran hanya dikeluarkan kepada pembekal yang sah sahaja. Untuk maksud ini pembekal hendaklah  membawa surat pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia serta mempunyai kod bidang berkaitan, Sijil SSM , penyata bank syarikat dan pembekal juga perlu berdaftar dengan Majlis Daerah Baling.
  • Naskah Tawaran mestilah di masukkan ke dalam satu sampul surat berlakri yang ditanda no. sebut harga dan tajuk perkhidmatan/bekalan.
  • Naskah Tawaran yang diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran sebut harga sebelum/pada dan tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada 30 Mac 2022 di :

PETI TAWARAN SEBUT HARGA,

MAJLIS DAERAH BALING,

09100 BALING ,

KEDAH DARUL AMAN.

Yang Dipertua, Majlis Daerah Baling, Kedah Darul Aman.    

           

            Tarikh :

https://pbt.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/Kenyataan-Tawaran-Sebut-Harga-Dobi-dan-Kawalan-Keselamatan-3.pdf

MalayEnglishArabicChinese (Simplified)