NO. RUJUKAN : MDB 007/1/77 JLD 2 (   )

  • Borang sewaan premis boleh diperolehi mulai 11 Mei 2022 hingga 30 Mei 2022 di Kaunter Sewa Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Baling.
  • Pihak Tuan / Puan hendaklah mengemukakan kadar tawaran sewaan premis berkenaan dan kesemua tawaran akan diangkat untuk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Sewaan Majlis Daerah Baling
  • Borang sewaan premis yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke Kaunter Sewa selewat-lewatnya sebelum atau pada 30 Mei 2022, jam 3.00 petang yang beralamat di :

Bahagian Sewaan

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Majlis Daerah Baling

09100 Baling

KEDAH DARUL AMAN

  • Jika terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi talian 04-4701800 (samb. ke Bahagian Sewaan –Encik Redho atau Puan Latifah)

Tarikh :    11 Mei 2022                                                ……………………………

                                                                               Setiausaha Majlis Daerah Baling

MalayEnglishArabicChinese (Simplified)
Skip to content