Majlis Bandaraya Alor Setar dalam proses ke arah pensijilan MS ISO 37001 : 2016 (Sistem Pengurusan Anti Rasuah)

Majlis Bandaraya Alor Setar dalam proses ke arah pensijilan MS ISO 37001 : 2016 (Sistem Pengurusan Anti Rasuah). Sehubungan dengan itu, satu Polisi Anti Rasuah MBAS telah diwujudkan dan digunapakai di MBAS. Polisi ini perlu dipatuhi dan dituruti oleh semua Kakitangan MBAS dan pihak-pihak berkepentingan yg berkaitan dengan MBAS.

Tujuan polisi ini diedarkan adalah pemakluman dan hebahan kepada pihak berkepentingan MBAS supaya dapat mematuhi dan mengikut apa yang telah digariskan didalam Polisi Anti Rasuah ini.

 
Skip to content