KULIM 6/2/2023 – Pelancaran Pelan Hala Tuju Strategik Kulim 2035 oleh Dr. Haji Nadzman Bin Mustaffa, Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kulim.VISI Kulim 2035. Kulim Bandar Berdaya Huni: Pintar, Makmur dan Damai.MISIMPKK komited untuk memperkukuhkan interaksi dengan komuniti bagi membina Kulim sebagai Bandar Pintar, Bandar Makmur dan Bandar Damai.Hala Tuju Strategik Kulim 2035 boleh dicapai di pautan FlippingBook berikut:  https://online.flippingbook.com/view

Kulim 2035 disasarkan dengan 5 strategi:Strategi 1: Meningkatkan daya pembangunan ekonomi demi kemakmuran bandar.Strategi 2: Memperkukuhkan keharmonian spatial.Strategi 3: Meningkatkan serta memperkukuhkan taraf sosial rakyat yang progresif dan kondusif.Strategi 4: Kemampanan alam sekitar.Strategi 5: Memperkasakan tadbir urus yang efektif.

Skip to content