TAHUKAH ANDA???

Setiap pembangunan yang ingin dibuat perlu mendapatkan Kebenaran Merancang (KM) terlebih dahulu daripada Pihak Berkuasa Tempatan. Antara contoh pembangunan adalah seperti hospital, sekolah, dewan orang ramai, perumahan, perniagaan, perindustrian dan lain-lain lagi yang berkaitan. Sehubungan itu, disertakan maklumat mengenai Kebenaran Merancang (KM) untuk makluman semua.

Skip to content