Selamat Menyambut Hari Pekerja 2023

Hari Pekerja disambut sebagai mengiktiraf dan menghargai sumbangan golongan pekerja kepada pembangunan negara. Ianya juga secara tak langsung memberi pengiktirafan kepada majikan yang menyumbang kepada pembangunan masyarakat industri yang produktif, bermaklumat, berdisiplin, penyayang serta responsif kepada perubahan persekitaran.

“Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani”

Ikhlas daripada Yang Dipertua, Setiausaha dan Seluruh Warga Kerja Majlis Perbandaran Kubang Pasu.

🖱 Portal : mpkubangpasu.gov.my

📱Twitter : https://twitter.com/mpkubangpasu

📲 Instagram : https://www.instagram.com/majlisperbandarankubangpasu/

💻Facebook : https://www.facebook.com/MPKubangpasu

Tiktok : mpkubangpasu

Skip to content