Kenyataan Tawaran Sebut Harga G1

1.            Majlis Daerah Baling ingin mempelawa mana-mana Kontraktor Daerah Baling yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai  Perakuan  Pendaftaran Kontraktor (PPK),  Sijil Taraf  Bumiputra  (STB) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau PPK dalam Gred G 1  Kategori CE Pengkhususan CE2 l.

2.            Tuan-tuan  dinasihatkan  untuk  memastikan  tarikh  SAH  LESEN  sekurang-kurangnya    TIGA  (3) BULAN @ 90 HARi dari tarikh tutup Sebut Harga. KEGAGALAN berbuat demikian BERKEMUNGKINAN  BOLEH MENJEJASKAN peluang bidaan yang dimasuki olek pihak tuan.

3.          Syarikat yang berminat dan berkelayakan seperti syarat di atas sahaja dijemput untuk mendaftar secara “Walk in” di Jabatan Kejuruteraan, Majlis Daerah Baling seperti ketetapan berikut:

Tarikh : 22 Mei2023

Tempat :    Kaunter Jabatan Kejuruteraan, Majlis Daerah Baling, Jalan Charuk Nau, Baling, Kedah Darul Aman

Taklimat Sebut Harga :    Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong, Baling, Kedah Darul Aman

Masa :      10.00 Pagi

Kadar Bayaran :     Pendaftaran Kontraktor RMI 00.00 I Buku Sebut Harga RM30.00 senaskah

4.            Hanya Pemilik  Syarikat atau  penama  dalam sijil yang  SAH  sahaja  dibenarkan  untuk  membuat pendaftaran. Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

5.          Pendaftaran dan Pembelian  Borang  Sebut Harga bermula pada 22 Mei 2023 hingga 28 Mei 2023. Waktu pendaftaran dan pembelian Borang Sebut Harga hanya beroperasi pada waktu pejabat sahaja, tidak termasuk cuti umum dan cuti hujung minggu seperti berikut :

Ahad hingga Rabu           :    8.00 pagi hingga 12.30 tengah hari

:    2.00 petang hingga 3.30 petang

Khamis dan hari akhir      :    8.00 pagi hingga 12.30 tengah hari

6. Dokumen Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah  dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga  atau  menggunakan   perkhidmatan  pos  berdaftar/kurier   dan  hendaklah  dihantar  dokumen ke Pejabat   MAJLIS DAERAH   BALING   selewat-lewatnya   atau   pada 29   Mei  2023  (Abad) jam 12 tengahari.

7.            Semua Penyebut Harga disarankan untuk memakai pelitup muka (Face Mask) serta mematuhi semua syarat-syarat dan Standard Operating Procedure (SOP) terkini yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Kementerian   Kesihatan   Malaysia    (KKM)    sepanjang   tempoh pendaftaran dan pembelian Borang Sebut Harga.

8.            Pihak  Majlis  Daerah  Baling  tidak  akan  bertanggungjawab  ke  atas  sebarang  kelewatan  sewaktu penghantaran dokumen Sebut Harga.

TARIKH PAMER IKLAN: 15 MEI 2023

Skip to content