KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM / CIDB) di daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman dan MPSPK yang masih dibenar membuat kerja-kerja sebut harga adalah dipelawa untuk mendaftar bagi kerja-kerja sebut harga di bawah ini.

BIL. NO. SEBUT HARGA PROJEK SYARAT PENDAFTARAN TARIKH TAKLIMAT / LAWATAN TAPAK
1. 90/2023
(KEJ)
Kerja-Kerja Membina Tempat Letak Kenderaan di Laman Selera Penghulu Him, Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Berdaftar dengan CIDB
Gred G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01 atau CE21

Tiada
2. 91/2023
(KEJ)
Kerja-Kerja Membina Tenpat Letak Kenderaan di Satay Sentral Semeling, Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Berdaftar dengan CIDB
Gred G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01 atau CE21

Tiada
3. 92/2023
(KEJ)
Kerja-Kerja Membina Tenpat Letak Kenderaan di Laman Selera Taman Keladi, Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Berdaftar dengan CIDB
Gred G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01 atau CE21

Tiada
4. 78/2023
(KEJ)
Kerja-Kerja Pembaikan Longkang di Taman Lambaian Jerai, Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Berdaftar dengan CIDB
Gred G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01 atau CE21

Tiada
5. 77/2023
(KEJ)
Kerja-Kerja Pembaikan Longkang di Lorong 7, Taman Desa Aman, Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Berdaftar dengan CIDB
Gred G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01 atau CE21

Tiada
6. 80/2023
(KEJ)
Kerja-Kerja Pembaikan Longkang di Taman Ria, Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Berdaftar dengan CIDB
Gred G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01 atau CE21

Tiada
7. 71/2023
(KEJ)
Kerja-Kerja Pembaikan Longkang di Taman Cempaka, Bukit Selambau, Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Berdaftar dengan CIDB
Gred G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01 atau CE21

Tiada
8. 79/2023
(KEJ)
Kerja-Kerja Pembaikan Longkang di Taman Lembah Permai, Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Berdaftar dengan CIDB
Gred G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01 atau CE21

Tiada

Harga Dokumen :RM20.00 senaskhah (kad debit / kad kredit / boost / touch n go)

Dokumen tawaran ini boleh didapati di Kaunter Jabatan Kewangan, Tingkat 4, Menara MPSPK, Jalan Patani, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman mulai 04 September 2023 pada hari dan waktu seperti di bawah :-

Ahad – Rabu : 8.30 pagi – 12.45 tengah hari
    2.15 petang – 4.30 petang
Khamis : 8.30 pagi – 12.45 tengah hari
    2.15 petang – 3.00 petang

Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga di atas hendaklah datang sendiri (wakil tidak dibenarkan) membawa bersama cop syarikat, dokumen asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM / CIDB), Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Sijil Akuan Pendaftaran Pembekal yang dikeluarkan oleh MPSPK.

Tarikh tutup sebut harga ialah pada 11 September 2023, jam 12.00 tengah hari. Dokumen tawaran sebut harga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertulis nama tawaran serta nombor sebut harga dan di hantar kepada Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Sungai Petani, Menara MPSPK, Jalan Patani, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman atau dimasukkan terus ke dalam Peti Tawaran Sebut Harga di Kaunter Jabatan Kewangan, Tingkat 4, Menara MPSPK, Jalan Patani, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.

Pihak kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah sekali daripada mana-mana tawaran.

 

 

 

YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI

Tarikh Iklan : 28 Ogos 2023

Skip to content