05 September 2023 | Lensa sekitar – Lawatan Penanda Aras oleh Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang untuk Sistem Pengurusan Kewangan SPBT. Taklimat dikendalikan oleh Puan Che Murshiha Binti Makhtar, Pengarah Jabatan Perbendaharaan Majlis Perbandaran Kulim. Semoga sesi perkongsian ini dapat memberi lebih input ke arah penambahbaikan proses kerja.

#MajlisPerbandaranKulim

#lawatankerja

#Benchmarking

Skip to content