PENSIJILAN SEMULA 5S MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR

11 September 2023 – Pengauditan semula Amalan 5S bagi Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS) yang telah dilaksanakan oleh Malaysia Productivity Corporation (MPC).
 
Pengauditan ini melibatkan keseluruhan 17 Zon 5S di pejabat MBAS. Hasil pengauditan, Malaysia Productivity Corporation (MPC) telah mengumumkan bahawa MBAS layak untuk dipersijilkan semula kerana telah memenuhi standard yang telah ditetapkan.
 
MBAS akan terus komited untuk mengekalkan objektif 5S dengan menjadikan amalan 5S sebagai budaya kerja berterusan.
 
 
Skip to content