27 September 2023 – Kursus Pengukuhan Pemahaman Akan Peruntukan Kesalahan Bawah Akta dan Undang-undang Subsidiari yang Diterimapakai oleh Majlis Perbandaran Kulim dalam Tindakan Mengkompaun Suatu Kesalahan.

Kursus yang berlangsung di Hotel Seri Malaysia, Kulim disampaikan oleh Encik Alif Bin Hamzah, Pegawai Undang-Undang MPKK dengan dihadiri oleh 58 anggota daripada Jabatan Penguatkuasaan dan Jabatan Kesihatan Persekitaran.

Objektif kursus adalah bagi memberi pemahaman kepada Pegawai Penguatkuasa/ Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Majlis yang menjalankan tindakan pengkompaunan kesalahan akan peruntukan-peruntukan di bawah akta dan undang-undang subsidiari yang diterima pakai oleh Majlis Perbandaran Kulim.

Pengisian Kursus:

– Punca kuasa mengkompaun

-Peruntukan di bawah akta

-Peruntukan kesalahan di bawah subsidiari

-Pengukuhan integriti

Pihak Majlis sentiasa komited dalam meningkatkan kompetensi Anggota Penguatkuasa dalam membuat tindakan penguatkuasaan agar tindakan yang dilaksanakan berlandaskan punca kuasa dan berbetulan dengan peruntukan undang-undang yang ada.

Klink untuk gambar sekitar program

Skip to content