Selamat Bersara Yang Berhormat Dato’ Wira Haji Isahak bin Murat, Pegawai Kewangan Negeri Kedah.

“Jasamu dikenang, budimu disanjung”

Ikhlas daripada Tuan Yang Dipertua, Setiausaha dan Seluruh Warga Kerja Majlis Perbandaran Kulim.

Skip to content