PELAWAAN MEMBANGUNKAN SISTEM PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) UNTUK MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR SECARA PERMOHONAN KERTAS CADANGAN (REQUEST FOR PROPOSAL)

Majlis Bandaraya Alor Setar mempelawa syarikat yang berminat untuk Membangunkan Sistem Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Majlis Bandaraya Alor Setar.
 
SYARAT-SYARAT TAWARAN sila rujuk lampiran.
 
KERTAS CADANGAN YANG LENGKAP HENDAKLAH DIISI MENGIKUT PAUTAN: https://forms.gle/yWdNriMaMnizBrdi8
ATAU IMBAS ‘QR CODE’ dilampiran.
 
TARIKH TUTUP TAWARAN ADALAH PADA 04 OKTOBER 2023
 
 
Skip to content