TAWARAN PELAWAAN MENGURUS DAN MENTADBIR DI KOMPLEKS MINI STADIUM PADANG BOLA PEREMBA DI MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR, KEDAH

SEBUTHARGA MBAS/BBK/SHP/20-2023

MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR mempelawa Syarikat Yang Berminat untuk Mengurus dan Mentadbir di Kompleks Mini Stadium Padang Bola Peremba, Jalan Kilang Tebu Alor Setar, Kedah. Rujuk Lampiran (A) IKLAN TAWARAN untuk maklumat lanjut.

Pemohon yang berminat hendaklah mengemukakan kertas cadangan yang mempunyai maklumat lengkap dan wajib mengikut garis panduan penyediaan kertas cadangan seperti di borang ‘A’ dan boleh didapati di Bahagian Bekalan Dan Kontrak, Tingkat 8, Menara MBAS.

Syarikat perlu mengambil borang tersebut sebagai panduan utama bagi cadangan syarikat. Hal ini akan dinilai oleh MBAS bagi setiap cadangan yang dikemukakan.

Tarikh Tutup Tawaran: 25 OKTOBER 2023.

(A) IKLAN TAWARAN – muat turun iklan 
Skip to content