Mengikut akta 709 Akta pelindungan dan peribadi 2010, mana-mana syarikat/pemaju yang mahu membuat semakan Carian Rasmi perlu mendapat kebenaran pemilik pegangan terlebih dahulu untuk mengelak sebarang penyalahgunaan maklumat.

Sehubungan itu, disertakan salinan Borang Kebenaran Pembelian Maklumat Carian Rasmi Bagi Pihak Pemilik Pegangan.

Skip to content