Hubungi Bahagian Peniaga Kecil/Penjaja, Jabatan Kesihatan Persekitaran MPKK untuk pertanyaan lanjut. Dokumen yang diperlukan, kadar bayaran dan syarat-syarat adalah seperti berikut.

Skip to content