𝐊𝐄𝐍𝐘𝐀𝐓𝐀𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐖𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐒𝐄𝐁𝐔𝐓𝐇𝐀𝐑𝐆𝐀 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐊𝐀𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐊𝐇𝐈𝐃𝐌𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐍𝐆𝐀𝐖𝐀𝐋 𝐊𝐄𝐒𝐄𝐋𝐀𝐌𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐉𝐋𝐈𝐒 𝐃𝐀𝐄𝐑𝐀𝐇 𝐘𝐀𝐍

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat Bumiputra bagi kerja-kerja tersebut.

Tarikh iklan ini dibuat ialah pada 𝟑 𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐀𝐡𝐚𝐝). Pihak Syarikat boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi membantu Syarikat mendapat maklumat dengan lebih tepat.

Dokumen sebut harga boleh didapati di kaunter Majlis Daerah Yan pada 𝟑 𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐬𝐞𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝟏𝟎 𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐛𝐞𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐣𝐚𝐦 𝟖.𝟎𝟎 𝐏𝐚𝐠𝐢 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝟑.𝟎𝟎 𝐏𝐞𝐭𝐚𝐧𝐠. Harga bagi setiap dokumen adalah RM 30.00.

Dokumen tawaran yang telah disempumakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri / bermetri. Jenis kerja dan bilangan projek hendaklah dinyatakan di muka hadapan sampul surat tersebut dengan terang dan jelas serta dialamatkan kepada Yang Dipertua, Majlis Daerah Yan, 06900 Yan, Kedah Darul Aman atau dimasukkan terus ke dalam Peti Tawaran di Pejabat Majlis Daerah Yan pada atau 𝐬𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝟏𝟏 𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐥𝐬𝐧𝐢𝐧) 𝐬𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐉𝐚𝐦: 𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐭𝐞𝐧𝐠𝐚𝐡𝐚𝐫𝐢.

Skip to content