Kami ingin memaklumkan bahawa Waktu Operasi Premis Makanan Islam sepanjang Bulan Ramadan adalah seperti dinyatakan di dalam poster. Diharapkan semua peniaga mengikuti waktu operasi yang telah ditetapkan.

Skip to content