Salam Sejahtera,

Warga penduduk Kulim, dimohon untuk mengisi borang kajian soal selidik Indeks Kebahagiaan (Happiness Indeks) yang diselia di bawah PROGRAM JARINGAN PENUNJUK PEMBANGUNAN MAMPAN BANDAR LUAR BANDAR MALAYSIA (MURNInets), PLANMalaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan para penduduk mengenai tahap kebahagiaan penduduk dan yang menerima perkhidmatan pihak berkuasa tempatan (PBT) di dalam Daerah Kulim ini.

SEMUA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan sahaja.

Maklumbalas anda amatlah dialu-alukan sebelum 28 April 2024.

Kerjasama penduduk Kulim untuk mengisi soal selidik ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Soal Selidik ini boleh dicapai dan diisi terus melalui alamat URL ini

docs.google.com/

Skip to content