PERMOHONAN ADALAH DIPELAWA DARI RAKYAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN UNTUK MENGISI KEKOSONGAN JAWATAN DI MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN SEPERTI BERIKUT :-

Bil  Jawatan GredKlasifikasi PerkhidmatanKumpulan Perkhidmatan  Taraf Jawatan
 1)PEGAWAI PENGUAT KUASA KP41KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAMPENGURUSAN DAN PROFESIONALTETAP / KONTRAK BERWARAN
 2)PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA29  KEJURUTERAAN  PELAKSANATETAP / KONTRAK BERWARAN / KONTRAK
 3)PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29SISTEM MAKLUMAT  PELAKSANAKONTRAK
 4)PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA JA29  KEJURUTERAAN  PELAKSANATETAP / KONTRAK BERWARAN
 5)PENOLONG ARKITEK LANDSKAP JA29  KEJURUTERAAN  PELAKSANATETAP / KONTRAK BERWARAN
 6)PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN W29  KEWANGAN  PELAKSANATETAP / KONTRAK BERWARAN
 7)PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29PENTADBIRAN DAN SOKONGAN  PELAKSANATETAP / KONTRAK BERWARAN
 8)JURUTEKNIK KOMPUTER FT19SISTEM MAKLUMAT  PELAKSANATETAP / KONTRAK BERWARAN

CARA MEMOHON

 1. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia terutamanya Rakyat Negeri Kedah yang berkelayakan serta berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup permohonan.
 2. Pemohon boleh membuat permohonan melalui Portal : https://ikerja.kedah.gov.my/
 3. Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan / Pihak Berkuasa Tempatan / Badan Berkanun hendak dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan Salinan Rekod Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan Laporan Nilaian Tahunan terkini sepertimana mengikut Peraturan 17 di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan 2005).
 4. Bagi kelayakan Sijil / Diploma/ Ijazah perlu diiktiraf kelayakan dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), melalu Laman Web Interaktif https://www2.mqa.gov.my/esisraf/kelayakan.cfm.
 5. Pegawai lantikan tetap yang sedang berkhidmat dengan kerajaan adalah secara pelantikan tetap.
 6. Permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dengan butiran dan maklumat yang diperlukan.
 7. Permohonan yang lewat, tidak lengkap atau tidak mengikut syarat-syarat seperti dalam iklan akan di tolak serta merta.
 8. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
 9. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap TIDAK BERJAYA.
 10. Perbelanjaan menghadiri temuduga ditanggung sendiri oleh pemohon.
 11. Pemohon-pemohon yang berjaya dipanggil untuk ditemuduga tetapi tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh ditemuduga hendaklah menganggap permohonan mereka TIDAK BERJAYA.

Tarikh Iklan : 19 JUN 2024

Tarikh Tutup Iklan : 01 JULAI 2024

Skip to content