DAULAT TUANKU

ALLAH LANJUTKAN USIA

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Negeri Kedah Darul Aman

Bersempena Dengan

Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman Yang Ke 82

Sembah Takzim Daripada:
Yang Dipertua, Setiausaha, Ahli Majlis dan Seluruh Warga Kerja Majlis Daerah Yan

Skip to content