Akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalu lintas di jalan-jalan dan perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya. Berkuatkuasa pada 1 Januari 1998, PU(B) 694/1987.

 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333]

Skip to content