Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia.Tarikh kuatkuasa bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah adalah pada 21 Disember 2000.

Akta 172 digubal bagi mengatasi kelemahan perancangan guna tanah di kawasan kerajaan tempatan melalui –

  1. Pengawalan rancangan
  2. Bayaran pemajuan
  3. Perintah pemeliharaan pokok
  4. Notis beli dan pengambilan tanah
  5. Kawasan-kawasan kemajuan
Skip to content