Akta Perniagaan

Perenggan 4, Senarai II – Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan meletakkan kuasa eksekutif mentadbir kerajaan tempatan pada kerajaan negeri.

Menurut Fasal (4) Perkara 76 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Parlimen untuk membuat undang-undang bagi negeri-negeri dalam hal memastikan keseragaman undang-undang dan dasar bagi kerajaan tempatan.

Beberapa akta parlimen telah digubal bagi mengawalselia perjalanan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) –

  1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]
  1. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]
  1. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]
  1. Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333]
Skip to content