Tajuk
SEBUT HARGA JANUARI 2021
SEBUTHARGA DISEMBER 2020
SEBUTHARGA BAGI BULAN OKTOBER 2020
KENYATAAN RASMI BERKENAAN KES PENULARAN COVID-19 DI KULIM HI-TECH PARK
SEBUTHARGA TERKINI
IKLAN JAWATAN KOSONG
PENUTUPAN JALAN HI-TECH 13 BAGI KERJA-KERJA PENURAPAN JALAN
Kerja-kerja menaiktaraf jalan di Lebuhraya Perdana
NOTIS PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN SEMULA SEKTOR EKONOMI DAN ARAHAN PEMATUHAN TEMPOH MASA OPERASI PERNIAGAAN DI BAWAH PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM
MANUAL PENGOPERASIAN PREMIS SEMASA TEMPOH PKPK
PERMOHONAN KEBENARAN UNTUK MENJALANKAN AKTIVITI PENGHANTARAN MAKANAN / BARANG BERASASKAN MAKANAN
NOTIS PEMBERITAHUAN TEMPOH PERNIAGAAN DI BAWAH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN TAHAP DUA
waktu operasi perniagaan yang dibenarkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
NOTIS PEMBERITAHUAN MENGENAI PENULARAN COVID 19
NOTIS PENUTUPAN SEMENTARA OPERASI PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM
NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL
KENYATAAN SEBUTHARGA DISEMBER 2019
KENYATAAN TAWARAN HARGA UNTUK RUJUKAN KERJA PBT/T/07/13-95(5)
KENYATAAN TAWARAN HARGA
SEBUT HARGA TERKINI NOVEMBER 2019
TENDER TERKINI
TENDER SEPTEMBER 2019
TENDER TERKINI
SEBUT HARGA BAGI KONTRAK PENYENGGARAAN SISTEM KOMPUTER BERSEPADU PBT TPHTK UNTUK PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM
SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KOMPUTER MEJA, KOMPUTER RIBA, PRINTER DAN PERISIAN YANG BERKAITAN DENGANNYA UNTUK PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM
SEBUT HARGA TERKINI : APRIL 2019
SEBUT HARGA PERUNDING ELEKTRIKAL
SEBUT HARGA TERKINI
TAWARAN PERKHIDMATAN PERUNDING ELEKTRIKAL BAGI CADANGAN PROJEK MENAIKTARAF SISTEM LAMPU JALAN DI TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM, KEDAH DARUL AMAN
perubahan lot pejabat
SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG PERABUT BARU SERTA MEMINDAH PERABUT SEDIA ADA DI PEJABAT PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM, KEDAH DARUL AMAN
SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL KOMPUTER TABLET DAN AKSESORI BERKAITAN UNTUK PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM
keselamatan jalan raya
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PENYENGGARAAN LAMPU JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN SECARA ON-CALL BASIS (PERUMAHAN) DI BAWAH KAWASAN PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM 2018
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PENYENGGARAAN LAMPU JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAMA DAN ZON INDUSTRI SECARA ON-CALL BASIS DI BAWAH KAWASAN PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM 2018
SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KOMPUTER MEJA DAN KOMPUTER RIBA SERTA PERISIAN YANG BERKAITAN UNTUK PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM
Soalan Kaji Selidik untuk Kajian Bandar Pintar Malaysia
SEBUT HARGA ‘L-SHAPE MONSOON DRAIN’
PERTUKARAN NAMA-NAMA JALAN KULIM HI-TECH PARK
TAWARAN SEBUTHARGA ARCA CAFE
SENARAI HARGA TAWARAN BAGI SEBUTHARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ARCA PAPANTANDA PEJABAT PBT TPHTK
SENARAI HARGA TAWARAN BAGI SEBUTHARGA KERJA-KERJA BAIKPULIH TEMBOK PENAHAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KULIM AVENUE KHTP KEDAH DARUL AMAN
KARNIVAL KERJAYA KULIM HI-TECH PARK 2017
Sebutharga Dipamerkan No. Rujukan Kerja: PBT/T/07/12/8-16 
SEBUTHARGA FEBUARI 2017
Sebutharga Januari 2017
Sebutharga Terkini
SEBUTHARGA
Senarai Penyebutharga Untuk Kerja No. Rujukan PBT/T/210-16
Senarai Penyebutharga Untuk No. Rujukan Kerja PBT/T/07/12/6-16
SENARAI RUJUKAN TENDER CADANGAN MEMDINA SEBUAH CAFE DAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN DI BANGUNAN ARCA SEBELAH PERSIMPANGAN JALAN SERDANG / JALAN MAHANG, KULIM HI-TECH PARK, KEDAH
SENARAI RUJUKAN PENTENDER CADANGAN KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN DAN PENGINDAHAN SISTEM LAMPU JALAN DALAM KAWASAN PENTADBIRAN PBT TPHTK 2016
PENGUMUMAN TAWARAN TENDER
SAMBUTAN HARI SUKAN NEGARA 2015
PENGASINGAN SISA PEPEJAL DI PUNCA
TAWARAN SEBUTHARGA
PENYERAHAN TONG SAMPAH PERCUMA
PENDAFTARAN KONTRAKTOR BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN
Kempen Kami Prihatin
Skip to content