1. Kaunter 1 : ADUAN

  2. Kaunter 2 : PELESENAN

  3. Kaunter 3 : PENILAIAN

  4. Kaunter 4 : SEWAAN

  5. Kaunter 5 : PENGUKATKUASAAN/KOMPAUN

  6. Kaunter 6 : TAKSIRAN

  7. Kaunter 7 : BAYARAN

 

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DI SETIAP KAUNTER

::Kaunter Aduan
 – membuat aduan berkenaan aduan awam (sampah/longkang/rumput)
– mendapatkan khidmat nasihat pegawai MPKK
  
::Kaunter Pelesenan
 -membuat permohonan lesen baharu, memperbaharui lesen sediada dan pelbagai pertanyaan berkenaan Lesen perniagaan, Lesen Anjing, Lesen Pasar Malam, Lesen Signboard, Lesen Penjaja dan sebagainya.
  
::Kaunter Penilaian
 – membuat permohonan Pindah Milik Pegangan (Borang I), Carian Resmi, Lapor Kosong, Caruman Bantu Kadar, atau sebarang pertanyaan berkenaan Cukai Taksiran untuk perumahan, perniagaan dan tanah kosong.
  
::Kaunter Sewaan
 

– membuat pertanyaan kekosongan dewan dan tempahan dewan  (Dewan Bandaran dan Dewan Putra)
– membuat permohonan sewa gerai MPKK yang kekosongan serta membuat pembaharuan sewan gerai MPKK.

  
::Kaunter Penguatkuasaan / Kompaun
 – membuat pertanyaan tentang kompaun kenderaan, lesen, bangunan tanpa kebenaran dan sebagainya.
  
::Kaunter Taksiran
 – mencetak bil cukai taksiran terkini, memohon kekurangan pembayaran untuk tunggakan cukai taksiran dan sebarang pertanyaan berkenaan cukai taksiran.
Skip to content