Satu Pertandingan Anugerah Taman Perumahan Bersih anjuran Kementerian Perumahan, Kerajaan Tempatan Dan Kesejahteraan Bandar (KPKT) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (PPSPPA) telah bermula mulai 1 November 2014 sehingga bulan Mei 2015. Untuk maklumat lanjut boleh layari laman web rasmi Perbandanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam di www.ppsppa.gov.my

Skip to content