1. Majlis Perbandaran Kulim Kedah sememangnya menyokong pertumbuhan aktiviti penjaja, tred, perniagaan, perindustrian termasuk pemajuan bagi memangkin ekonomi daerah Kulim, adalah menjadi tanggungjawab Majlis Perbandaran Kulim untuk memastikan aktiviti premis perniagaan sesuatu tred, perniagaan atau perindustrian beroperasi dengan harmoni dari jenis yang tidak memudaratkan atau menjadi punca kacau ganggu awam atau sesuatu kelas orang awam.

 

  1. Justeru set perundangan digubal dan diwartakan dalam mengawalselia aktiviti premis perniagaan dan pembangunan di dalam kawasan Majlis Perbandaran Kulim melalui pendaftaran, pelesenan, permohonan, kebenaran, kelulusan atau selainnya sebagaimana berikut –

 

  1. Akta
  2. Undang-undang Kecil
  3. Perintah
  4. Kaedah
  5. Lembaga Rayuan
Skip to content