Negeri                        Kedah Darul Aman

Agensi                        Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim

Nama                          Tuan Abdul Halim Bin Hassan, AMK., BCK.

Jawatan                     Yang DiPertua

No. Telefon               04-4032266

No. Faks                     04-4032277

Email                           ydp@pbttphtk.gov.my

Tarikh Mula Berkhidmat  : 1 Jun 2023 

Skip to content