Perkhidmatan E-Services Untuk Orang Awam

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Secara Bulanan
Nama Perkhidmatan
Online
KeteranganJanFebMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptOkt NovDis
E-Bayaran
Cukai Taksiran
BSN
Pembayaran cukai taksiran yang dibuat secara dalam talian324
E-AduanAduan Yang dibuat secara dalam talian321
Aduan OnlineAduan yang dihantar melalui Facebook534
Portal OSCSistem dimana segala permohonan yang dikemukakan akan didaftar di dalam portal423
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Pendang. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember setiap tahun.