Menjunjung Kasih dan Menyembah
Ucapan Setinggi -Tinggi Tahniah Kepada
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUANKU SULTAN KEDAH
Di Atas Pemasyhuran Baginda Sebagai
Seri Paduka Baginda Yang di- Pertuan Agong Ke XIV
Semoga Allah SWT Melimpahkan Keberkatan dan Kesejahteraan Yang Berpanjangan Kepada
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah Kedah