Lampiran Saiz
PDF icon Borang A- Kebenaran Merancang 31.44 KB
PDF icon Bayaran Proses Pelan KM 38.73 KB
PDF icon Perakuan Pematuhan oleh PSP 15.33 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Serentak Kebenaran Merancang dan  Pelan Bangunan (Bangunan Sesebuah) 212.36 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Penamaan Taman, Jalan dan Penomboran Bangunan. 20.56 KB
PDF icon Senarai Semakan Permohonan Kebenaran Merancang 91.92 KB
PDF icon Borang Permit Baru Kategori B 13.3 KB
PDF icon Surat Perakuan Permohonan IWK 8.99 KB
PDF icon Senarai Semakan Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Rumah  Sesebuah 27.81 KB
PDF icon Borang EXPA 74.17 KB
PDF icon Borang Permit Baru Kategori A 60.28 KB
PDF icon Surat Perakuan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 76.18 KB
PDF icon Borang Permit Baru Kategori B 60.61 KB
PDF icon Surat Perakuan Pemohon JPS 8 KB
PDF icon Matriks Edaran Dokumen 27.89 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap 31.53 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan 45.06 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah 44.56 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan 32.16 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Sanitari Dalaman 33.5 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Menara Telekomunikasi 48.83 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Penyerahan dan Pemberi Milikan Semula (Seksyen 204D) Kanun Tanah Negara 48.04 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Serentak Pelan Bangunan Dan Kebenaran Merancang Untuk Menara Telekomunikasi. 49.04 KB
PDF icon Senarai Semakan Permohonan  Kelulusan Pelan Bangunan 82.69 KB
PDF icon Borang I Pindah Milik Cukai Pintu 105.45 KB
PDF icon Borang J Pindah Milik Cukai Pintu 105.27 KB
PDF icon BORANG KEBENARAN PENGHANTARAN MAKANAN COD 104.67 KB
PDF icon BORANG PENGESAHAN KESIHATAN 192.89 KB
Skip to content