“Kulim Bersih, Indah, Maju Dan Selamat”

 

VISI

Menjadi Peneraju Pengurusan Perbandaran Yang Dinamik, Berwawasan Dan Mampan.

 

MISI

Meningkatkan Kebersihan, Keindahan, Kemajuan  Dan Keselamatan Bandar Melalui Perancangan Pembangunan Yang Mampan, Pelaksanaan Progran Dan Projek Strategik, Penglibatan Masyarakat Yang Menyeluruh Dan Tadbir Urus Yang Berkesan Demi Kesejahteraan Rakyat.

 

DASAR KUALITI

Kami Komited Bagi Mencapai Visi Dan Misi Majlis Melalui Pendekatan Pengurusan Kualiti Menyeluruh, Penambahbaikan Yang Berterusan, Profesionalisma Kerja Yang Tinggi Serta Mematuhi UndangUndang,  Peraturan Dan Dasar Dasar  Majlis Dalam Usaha Memberi Perkhidmatan Yang Terbaik Kepada Semua Pelanggan Pada Setiap Masa