VISI DAN MISI

MAJLIS PERBANDARAN KULIM

SLOGAN

“Kulim Bersih, Indah, Maju Dan Selamat”

VISI

Menjadi Peneraju Pengurusan Perbandaran Yang Dinamik, Berwawasan Dan Mampan

MISI

Meningkatkan Kebersihan, Keindahan, Kemajuan Dan Keselamatan Bandar Melalui Perancangan
Pembangunan Yang Mampan, Pelaksanaan Progran Dan Projek Strategik, Penglibatan Masyarakat
Yang Menyeluruh Dan Tadbir Urus Yang Berkesan Demi Kesejahteraan Rakyat.

DASAR KUALITI

Kami Komited Bagi Mencapai Visi Dan Misi Majlis Melalui Pendekatan Pengurusan Kualiti
Menyeluruh, Penambahbaikan Yang Berterusan, Profesionalisma Kerja Yang Tinggi Serta Mematuhi
UndangUndang, Peraturan Dan Dasar Dasar Majlis Dalam Usaha Memberi Perkhidmatan Yang
Terbaik Kepada Semua Pelanggan Pada Setiap Masa

 
MalayEnglishArabicChinese (Simplified)
Skip to content