VISI DAN MISI

MAJLIS PERBANDARAN KULIM

SLOGAN

“Kulim Bersih, Indah, Maju Dan Selamat”

VISI

Kulim Bandar Berdaya Huni : Pintar , Makmur Dan Damai

MISI

MPKK Komited Untuk Memperkukuhkan Interaksi Dengan Komuniti Bagi Membina Kulim Sebagai Bandar Pintar, bandar Makmur Dan Bandar Damai

DASAR KUALITI

Kami Komited Bagi Mencapai Visi Dan Misi Majlis Melalui Pendekatan Pengurusan Kualiti
Menyeluruh, Penambahbaikan Yang Berterusan, Profesionalisma Kerja Yang Tinggi Serta Mematuhi
UndangUndang, Peraturan Dan Dasar Dasar Majlis Dalam Usaha Memberi Perkhidmatan Yang
Terbaik Kepada Semua Pelanggan Pada Setiap Masa

 
Skip to content