LampiranSaiz
UUK DEWAN PERBANDARAN (MAJLIS DAERAH KULIM) 1994447.67 KB
UUK PASAR MALAM@SEHARI (MAJLIS DAERAH KULIM) 19931.28 MB
UUK PASAR (MAJLIS DAERAH KULIM) 199413.96 MB
UUK KEBERSIHAN AWAM (MAJLIS DAERAH KULIM) 1995606.76 KB
UUK PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MAJLIS DAERAH KULIM) 19943.06 MB
UUK TERNAKAN AYAM ITIK (MAJLIS DAERAH KULIM) 1994562.15 KB
UUK PERLESENAN ESTABLISYMEN MAKANAN (MAJLIS DAERAH KULIM) 19941.01 MB
UUK LARANGAN MEROKOK DALAM PANGGUNG (MAJLIS DAERAH KULIM) 199388.35 KB
UUK RUMAH URUT (MAJLIS DAERAH KULIM) 19916.47 MB
UUK KERAJAAN TEMPATAN (IKLAN PILIHANRAYA) MAJLIS DAERAH KULIM 199044.34 MB
UUK TANDAS AWAM (MAJLIS DAERAH KULIM) 19903.68 MB
UUK PEMUNGUTAN, PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN SAMPAH SARAP (MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 2001244.24 KB
UUK KEDAI GUNTING RAMBUT DAN PENDANDAN RAMBUT (MAJLIS DAERAH KULIM) 19945.59 MB
UUK MENCEGAH KEKOTORAN PIHAK-PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH 1983682.03 KB
UUK (TAMAN) PIHAK-PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH 1983714.88 KB
UUK PERLESENAN, PERDAGANGAN, PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN PIHAK-PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI (KEDAH) 19858.16 MB
UUK IKLAN (PENGUASA-PENGUASA TEMPATAN) NEGERI KEDAH 1982388.05 KB
UUK HOTEL (MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 20091.11 MB
UUK PELESENAN PENJAJA DAN GERAI (MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 20091.2 MB
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MAJLIS PERBANDARAN KULIM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 20102.37 MB
UUK PELESENAN PREMIS TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 2010935.33 KB
UUK IKLAN (MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 2010850.03 KB
UUK PELESENAN ANJING DAN RUMAH PEMBIAKAN ANJING (MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 2009704.03 KB
UUK HAIWAN MERAYAU (MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 2009572.94 KB
KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) NEGERI KEDAH 1995 (PINDAAN) 2015356.1 KB
KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI KEDAH 2015620 KB
UUK BANGUNAN (TEMPAT-TEMPAT LETAK KERETA) (MAJLIS DAERAH KULIM) 199512.08 MB
UUK BANGUNAN (BAYARAN-BAYARAN) (MAJLIS DAERAH KULIM)1991948.03 KB
UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN (MAJLIS DAERAH KULIM) 1997196.84 KB
UUK BANGUNAN SERAGAM 19849.21 MB
PERINTAH (TEMPAT-TEMPAT LETAK KERETA) KERETA-KERETA BERJENTERA, MAJLIS DAERAH KULIM 198912.64 MB
PERINTAH KENDERAAN-KENDERAAN BERAT (SEKATAN PENGGUNAAN JALAN) MAJLIS DAERAH KULIM 1997278.69 KB
PERINTAH LALULINTAS JALAN (LETAK KERETA BERKUPON) MAJLIS DAERAH KULIM 1999542.54 KB
PEMBERIKUASAAN DI BAWAH PERENGGAN 120(1) (E) AKTA PENGANGKUTAN JALAN 198751.6 KB
UUK PELESENAN PENJAJA DAN GERAI (MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 20091.2 MB
UUK VANDALISME (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH) 2018280.46 KB
UUK(MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN) PIHAK-PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH149.95 KB
UUK PUSAT KECANTIKAN DAN PUSAT PENJAGAAN KESIHATAN (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH) 20191.16 MB
UUK PASAR BORONG (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH) 2019935.21 KB
UUK PEMUNGUTAN, PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN SAMPAH SARAP (MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 2001244.24 KB
uuk_bangunan_kemudahan-kemudahan_tempat_letak_kenderaan_bagi_pawagam_panggung-panggung_dan_bangunan_besar_yang_lain_majlis_daerah_kulim_1989.pdf5.92 MB
UUK KERJA TANAH (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH) 2016482.44 KB
UUK BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 19912.73 MB
UUK BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 1999138.77 KB
UUK BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 20071.04 MB
UUK PEMUNGUTAN, PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN SAMPAH SARAP (MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 2001482.44 KB
UUK BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 201777.57 KB
UUK BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 20193.55 MB
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) MAJLIS PERBANDARAN KULIM) 20161.23 MB
PERINTAH LALULINTAS JALAN (LETAK KERETA BERKUPON) MAJLIS DAERAH KULIM 1999542.54 KB
UUK LEMBU-KERBAU MERAYAU (MAJLIS DAERAH KULIM) 19935.62 MB
UUK VANDALISME (MAJLIS DAERAH KULIM) 1994212.99 KB
UUK (PEMUNGUTAN, PEMBANGUNAN DAN PELUPUSAN SAMPAH SARAP) PIHAK-PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH 1983234.83 KB
UUK PERLESENAN, PERDAGANGAN, PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN PIHAK-PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI (KEDAH) 19858.16 MB
KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) NEGERI KEDAH 1995 (PINDAAN) 2015356.1 KB
KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI KEDAH 2015620 KB
KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI KEDAH (PINDAAN) 2017219.82 KB
Skip to content