DAULAT TUANKU
 
Merafak Sembah Ucapan Setinggi-Tinggi Tahniah
 
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG
SULTAN IBRAHIM
 
sempena
 
Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda Tuanku
 
pada
 
3 Jun 2024 Bersamaan 25 Zulkaedah 1445H
 
Sembah takzim daripada
 
YANG DIPERTUA, SETIAUSAHA, AHLI MAJLIS DAN SELURUH WARGA KERJA MAJLIS DAERAH SIK
 
Skip to content