Piagam Pelanggan Majlis Daerah Sik

 1. Memastikan semua aduan awam yang diterima akan diurus dalam tempoh masa 1-3 hari bekerja.
 2. Semua aduan am kesihatan dalam bidang kuasa Majlis akan disiasat serta diambil tindakan dalam tempoh masa 7 hari bekerja.
 3. Memproses dan meluluskan permohonan permit / lesen perniagaan:

  BIL.

  JENIS PERMOHONAN

  TEMPOH KELULUSAN

  1.

  Lesen Tidak Berisiko

  Serta-merta

  2.

  Lesen Berisiko Tinggi

  14 Hari Bekerja

  3.

  Permit Kaki Lima / Kerusi Meja

  1-3 Hari Bekerja

  4.

  Permit / Lesen Pasar Malam

  Serta-merta

  5.

  Permit Penganjuran Sementara

  7-14 Hari Bekerja

 4. Memproses permohonan Pindah Milik Pegangan dalam tempoh 1 hari.
 5. Kelulusan Kebenaran Merancang / Kelulusan Pelan Bangunan / Kelulusan Pelan Jalan Dan Perparitan / Kelulusan Pelan Kerja Tanah seperti berikut:

  BIL.

  KATEGORI

  TEMPOH / MINIMA

  TEMPOH MAKSIMA

  1.

  Kelulusan Kebenaran Merancang (Kecil)

  44 hari

  86 HAri

  2.

  Kelulusan Kebenaran Merancang (Sederhana)

  57 Hari

  99 Hari

  3.

  Kelulusan Kebenaran Merancang (Besar A)

  300 Hari

  4.

  Kelulusan Kebenaran Merancang (Besar B)

  73 Hari

  115 Hari

  5.

  Kelulusan Pelan Bangunan

  50 Hari

  92 Hari

  6.

  Kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan

  50 Hari

  92 Hari

  7.

  Kelulusan Pelan Kerja Tanah

  50 Hari

  92 HariSkip to content