Piagam Pelanggan Majlis Daerah Sik

  1. Memastikan semua aduan awam yang diterima akan diurus dalam tempoh masa 1-3 hari bekerja.
  2. Semua aduan am kesihatan dalam bidang kuasa Majlis akan disiasat serta diambil tindakan dalam tempoh masa 7 hari bekerja.
  3. Memproses dan meluluskan permohonan lesen perniagaan dalam tempoh 14 hari bekerja (tidak kritikal) dan 45 hari bekerja (kritikal) dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan diluluskan oleh jabatan-jabatan yang berkaitan.
  4. Memproses dan meluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja permohonan lesen perniagaan pasar malam, pasar sehari dan pasar Ramadhan.
  5. Memproses permohonan Pindah Milik Pegangan dalam tempoh 1 hari bekerja.
KATEGORITEMPOH MINIMATEMPOH MAKSIMA
Kelulusan Kebenaran Merancang (Kecil)44 Hari86 Hari
Kelulusan Kebenaran Merancang (Sederhana)57 Hari99 Hari
Kelulusan Kebenaran Merancang (Besar A)300 Hari
Kelulusan Kebenaran Merancang (Besar B)73 Hari115 Hari
Kelulusan Pelan Bangunan50 Hari92 Hari
Kelulusan Pelan Jalan Dan Perparitan50 Hari92 Hari
Kelulusan Pelan Kerja Tanah50 Hari92 Hari
Skip to content