• Menyediakan kemudahan infrastruktur asas yang menepati seluruh kawasan Majlis dalam jangkamasa 10 tahun (2020 – 2030).
  • Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi penduduk di kawasan yang berpotensi.
  • Meningkatkan taraf sosio-ekonomi penduduk tempatan dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan asas yang berkualiti.
  • Memberi perkhidmatan yang cekap, berkesan dan yang berhemah tinggi kepada orang ramai.
  • Menyedia dan menyelenggarakan landskap yang sesuai dan unggul.
  • Memastikan pembinaan bangunan selaras dengan pembangunan persekitaran yang teratur.
  • Mewujudkan persekitaran bandar yang bersih, indah dan selesa.
  • Memberi kerjasama dan sokongan kepada agensi-agensi lain dalam usaha pembangunan Bandar Sik.
  • Mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu dan bertanggungjawab serta berkesedaran sivik yang tinggi.
  • Memastikan penduduk menikmati kualiti hidup yang sempurna.
  • Menyediakan keperluan kesihatan, kebersihan dan pengindahan yang secukupnya untuk mewujudkan suasana kehidupan yang selesa dan harmoni.
Skip to content