Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Daerah Sik dari Januari hingga Disember bagi tahun 2023

 

Bulan Menepati Tempoh Masa Tidak Menepati Masa Jumlah Permohonan
Jan 2 0 2
Feb 3 o 3
Mac 3 0 3
April 4 0 4
Mei 2 0 2
Jun 4 0 4
Jul 3 0 0
Ogos 2 0 2
Sept 3 0 3
Okt 1 0 1
Nov      
Dis      
Laporan Kelulusan Permit Bangunan Sementara

Bulan Menepati Tempoh Masa Tidak Menepati Masa Jumlah Permohonan
Jan 1 0 1
Feb 2 0 2
Mac 3 0 3
April 1 0 1
Mei 1 0 1
Jun 3 0 3
Jul 2 0 2
Ogos 1 0 1
Sept 2 0 2
Okt 2 o 2
Nov      
Dis      
Laporan Kitaran Kelulusan Pindah Milik Pegangan ( 7 Hari )

Bulan Menepati Tempoh Masa Tidak Menepati Masa Jumlah Permohonan
Jan 2 0 2
Feb 3 0 3
Mac 2 0 2
April 4 0 4
Mei 1 0 1
Jun 4 0 4
Jul 2 0 2
Ogos 1 0 1
Sept 3 0 3
Okt 2 0 2
Nov      
Dis      
Laporan Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil Sementara

Bulan Menepati Tempoh Masa Tidak Menepati Masa Jumlah Permohonan
Jan 3 0 3
Feb 4 0 4
Mac 1 0 1
April 3 0 3
Mei 2 0 2
Jun 2 0 2
Jul 3 0 3
Ogos 2 0 2
Sept 2 0 2
Okt 3 0 3
Nov      
Dis      
Laporan Kitaran Kelulusan Lesen Iklan

Bulan Menepati Tempoh Masa Tidak Menepati Masa Jumlah Permohonan
Jan 4 0 4
Feb 3 0 3
Mac 3 0 3
April 2 0 2
Mei 4 0 4
Jun 3 0 3
Jul 3 0 3
Ogos 1 0 1
Sept 2 0 2
Okt 2 0 2
Nov      
Dis      
Laporan Kitaran Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil

 

Skip to content