HEBAHAN.
 
Pihak Majlis Daerah Sik menyediakan saluran baharu bagi menyalur dan menerima sebarang hebahan dan aduan awam melalui talian rasmi WhatsApp 011-2998 7230.
 
Jika terdapat sebarang kemusykilan berkenaan talian rasmi WhatsApp Majlis Daerah Sik ini, anda boleh menghubungi pihak Majlis Daerah Sik di talian 04-467 6000.
 
Skip to content