PERUNDANGAN

UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN PENJAJA DAN GERAI (MAJLIS DAERAH KUBANG PASU)

Undang-undang Kecil Hotel

Halaman 1

Fungsi, peranan, kuasa dan tanggungjawab Majlis Daerah Kubang Pasu sebagai pihak Berkuasa Tempatan adalah berdasarkan kepada Akta dan Undang-undang Kecil yang diguna pakai dalam pentadbiran Majlis. Tiga akta utama yang diguna pakai oleh Majlis Daerah Kubang Pasu ialah :-

a) Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 )
b) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172 )
c) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 ( Akta 133 )
d) Akta Makanan 1983
e) Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975

Halaman 2

Akta Kerajaan Tempatan 1976(Akta 171)

Akta bagi Menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja

Nota :
Semua jadual di atas adalah dalam fail “Portable Document Format” (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini:
Pautan : http://get.adobe.com/reader/

Halaman 3

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976(Akta 172)

Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung  Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.

Nota :
Semua jadual di atas adalah dalam fail “Portable Document Format” (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini:
Pautan : http://get.adobe.com/reader/

Halaman 4

UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU

 1. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.

 2. Undang-Undang Kecil (Taman) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.

 3. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.

 4. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kubang Pasu), 1990.

 5. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) Majlis Daerah Kubang Pasu, 1990

 6. Undang-Undang Kecil Bangunan(Bayaran-bayaran) (Majlis Daerah Kubang Pasu)1991

 7. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2007.

 8. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Daerah Kubang Pasu) Jalan, Parit dan Bangunan 2008.

 9. Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2008.

 10. Undang-Undang Kecil Pasar Malam / Sehari (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2009

 11. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2009

 12. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2009

 13. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Kubang Pasu (Kelakuan Dan Tatatertib) 2010

 14. Undang-Undang Kecil Pelesenan Premis Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDKP)(Pindaan) 2010.

 15. Undang-Undang Kecil Hotel (MDKP) 2011

 16. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing MPKP 2011

 17. Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2010

 18. Undang-undang Kecil Perlesenan Penjaja dan Gerai (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2010

 19. Undang-Undang Kecil Pelesenan Premis Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2010

 20. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2016

 21. Perintah Kenderaan-Kenderaan Berat (Sekatan Penggunaan Jalan) Majlis Daerah Kubang Pasu 2017

 22. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah) 2018

 23. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah) 2019

 24. Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Pusat Perniagaan Kesihatan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah) 2019

Halaman 5

Enakmen Majlis Perbandaran Kubang Pasu

Bil 10 Thn 1971

Enakmen Mengawal Lembu Kerbau 1971

Kandungan Undang-Undang:
Mengandungi peruntukan berkaitan larangan lembu-kerbau yang diperlihara/disimpan di kawasan larangan / kawasan Pihak Berkuasa Tempatan

Hukuman bagi kesalahan:

Lembu-kerbau boleh ditangkap, ditembak, disembelih oleh Pihak Berkuasa. ATAU; Mahkamah: Denda: sehingga RM1,000 atau penjara sehingga 12 bulan .

PAUTAN DALAMAN

WebMail
E-Mesyuarat

HUBUNGI KAMI

Majlis Perbandaran Kubang Pasu
Kompleks Pentadbiran Daerah,
06000 Jitra,
Kedah Darul Aman.
Tel  : 604-9183300
Fax : 604-9174057

Hakcipta Terpelihara 2024 © Majlis Perbandaran Kubang Pasu
Skip to content